Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–березні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності
у січні–березні 2019 року

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.04.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

205013,5

100,0

220394,6

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

8469,2

4,1

8651,6

3,9

Промисловість

149201,5

72,8

162559,6

73,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

переробна промисловість

127152,0

62,0

126951,8

57,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

21994,1

10,7

35547,8

16,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

Будівництво

5933,9

2,9

5949,9

2,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14310,6

7,0

14655,2

6,6

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

14656,2

7,1

14843,9

6,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

2787,8

1,4

2845,6

1,3

Інформація та телекомунікації

1

1

1

1

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

7776,0

3,8

7823,7

3,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

1033,1

0,5

2219,6

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

645,8

0,3

646,0

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

78,0

0,0

78,2

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

1

1

1

1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.