Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в області
за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у січні–червні 2019 року

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.07.2019

Кіпр

122368,9

126611,5

Сільське, лісове та рибне господарство

5325,8

6710,0

Промисловість

92623,0

93826,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

92282,5

93454,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

311,9

341,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

1519,1

1519,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9032,6

9034,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

337,1

432,9

Операції з нерухомим майном

382,8

404,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

     

Австрія

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Інформація та телекомунікації

к

к

 

 

 

Беліз

21951,5

23196,1

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Будівництво

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

     

Швеція

365,9

13714,0

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

41,1

13374,7

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

 

 

 

Канада

2455,0

8336,6

Промисловість

к

переробна промисловість

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

 

 

 

Туреччина

5672,4

6120,5

Сільське, лісове та рибне господарство

905,6

951,3

Промисловість

3352,1

3602,6

переробна промисловість

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

433,0

558,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

к

к

Операції з нерухомим майном

418,9

443,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

 

 

 

Велика Британія

10024,6

5450,6

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

     

США

3048,4

3035,8

Сільське, лісове та рибне господарство

452,9

435,6

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1999,5

2003,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Надання інших видів послуг

к

к

 

 

 

Російська Федерація

3063,0

2889,9

Промисловість

308,7

120,5

переробна промисловість

308,7

120,5

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

2178,7

2169,0

Інформація та телекомунікації

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

86,0

91,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

     

Нідерланди

2129,6

2470,8

Промисловість

к

к

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. к − дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.