Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січні–березні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в області за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у січні–березні 2019 року

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.04.2019

Кіпр

122364,8

124017,0

Сільське, лісове та рибне господарство

5325,8

5500,5

Промисловість

92618,9

92927,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

переробна промисловість

92282,5

92583,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

307,8

314,8

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Будівництво

1519,1

1519,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9032,6

9033,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Тимчасове розміщування й організація харчування

337,1

416,5

Операції з нерухомим майном

382,8

389,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

     

Австрія

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Інформація та телекомунікації

2

2

 

 

 

Беліз

21951,5

22325,0

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

Будівництво

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

     

Швеція

365,9

13544,4

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

41,1

13214,8

переробна промисловість

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

 

 

 

Канада

2455,0

7087,0

Промисловість

2

переробна промисловість

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

 

 

 

Туреччина

5672,4

5818,4

Сільське, лісове та рибне господарство

905,6

919,6

Промисловість

3352,1

3368,0

переробна промисловість

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

433,0

540,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

Операції з нерухомим майном

418,9

426,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

 

 

 

Велика Британія

10024,6

5434,4

Сільське, лісове та рибне господарство

2

2

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Будівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

     

США

3048,4

3013,6

Сільське, лісове та рибне господарство

452,9

421,4

Промисловість

2

2

переробна промисловість

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1999,5

2000,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

 

 

 

Операції з нерухомим майном

2

2

Надання інших видів послуг

2

2

 

 

 

Російська Федерація

3063,0

2860,4

Промисловість

308,7

119,7

переробна промисловість

308,7

119,7

удівництво

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Тимчасове розміщування й організація харчування

2178,7

2152,6

Інформація та телекомунікації

2

2

Операції з нерухомим майном

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

86,0

87,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

     

Нідерланди

2129,6

2418,1

Промисловість

2

2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2

2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

2

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.