Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–червні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–червні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2019

342979,7

298752,6

44227,1

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2019

205029,8

163637,8

41392,0

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

17512,5

15906,6

1605,9

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–233,0

–0,4

–232,6

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

3815,4

–2446,7

6262,1

з них курсова різниця2

3815,4

2151,5

1663,9

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.07.2019

226124,7

177097,3

49027,4

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

     

на 01.01.2019

137949,9

135114,8

2835,1

на 01.07.2019

168224,0

163516,2

4707,8

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.07.2019

394348,7

340613,5

53735,2

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми. 2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.