Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–березні 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
 в області у січні–березні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2019

340684,4

296457,3

44227,1

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2019

205013,5

163621,5

41392,0

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

15061,1

14912,0

149,1

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–233,0

–0,4

–232,6

Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати, пере класифікація інвестицій тощо)

553,0

–4522,8

5075,8

з них
курсова різниця2

553,0

75,4

477,6

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.04.2019

220394,6

174010,3

46384,3

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

     

на 01.01.2019

135670,9

132835,8

2835,1

на 01.04.2019

155022,7

151522,8

3499,9

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.04.2019

375417,3

325533,1

49884,2

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.