Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2019 року

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

4453401

100,0

інвестиції в матеріальні активи

4411934

99,1

житлові будівлі

170781

3,8

нежитлові будівлі

246866

5,5

інженерні споруди

2587524

58,1

машини, обладнання та інвентар

1040134

23,4

транспортні засоби

261004

5,9

земля

11127

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

39773

0,9

інші матеріальні активи

54725

1,2

інвестиції в нематеріальні активи

41467

0,9

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

21727

0,5

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти,  ліцензії, концесії тощо

8007

0,2