Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2019 року

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

3056172

100,0

інвестиції в матеріальні активи

3045274

99,6

житлові будівлі

67340

2,2

нежитлові будівлі

90240

2,9

інженерні споруди

2227915

72,9

машини, обладнання та інвентар

488463

16,0

транспортні засоби

131384

4,3

земля

182

0,0

довгострокові біологічні активи

   

рослинництва та тваринництва

16254

0,5

інші матеріальні активи

23496

0,8

інвестиції в нематеріальні активи

10898

0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази

   

даних

6901

0,2

  права на комерційні позначення,

   

  об’єкти промислової власності,

   

  авторські та суміжні права, патенти,

   

  ліцензії, концесії тощо

2114

0,1