Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2019 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

     

Усього

4453401

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

39796

0,9

коштів місцевих бюджетів

208487

4,7

власних коштів підприємств та організацій

1597758

35,9

кредитів банків та інших позик

2465006

55,3

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

102608

2,3

інших джерел фінансування

39746

0,9