Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2019 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

     

Усього

3056172

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

18536

0,6

коштів місцевих бюджетів

72922

2,4

власних коштів підприємств та

   

організацій

728400

23,8

кредитів банків та інших позик

2178332

71,3

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво

   

житла

51668

1,7

інших джерел фінансування

6314

0,2