Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2019 року

 

Усього

Усього

28824

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2506

 приватне підприємство

6079

 державне підприємство

74

 комунальне підприємство

547

 дочірнє підприємство

303

 іноземне підприємство

1

 підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

272

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

25

   приватне акціонерне товариство

133

 товариство з обмеженою відповідальністю

8616

 товариство з додатковою відповідальністю

25

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

601

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

350

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

25

   сільськогосподарський обслуговуючий

61

органи влади, організації (установи, заклади)

2980

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

375

   комунальна організація (установа, заклад)

1834

   приватна організація (установа, заклад)

20

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації,
   профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

64

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

14

 інші об’єднання юридичних осіб

32

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

21

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

480

 громадська організація

1965

громадська спілка

38

 релігійна організація

613

 профспілка, об’єднання профспілки

604

 творча спілка (інша професійна організація)  

7

 благодійна організація

349

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1262

 орган самоорганізації населення

33

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1434

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1377

 представництво

57