Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 квітня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами  на 1 квітня 2019 року

 

Усього

Усього

28507

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2478

 приватне підприємство

6082

 державне підприємство

75

 комунальне підприємство

538

 дочірнє підприємство

304

 іноземне підприємство

1

 підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

33

 акціонерні товариства

277

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

29

   приватне акціонерне товариство

133

 товариство з обмеженою відповідальністю

8389

 товариство з додатковою відповідальністю

25

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

603

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

350

   споживчий

43

   сільськогосподарський виробничий

24

   сільськогосподарський обслуговуючий

62

органи влади, організації (установи, заклади)

2998

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

373

   комунальна організація (установа, заклад)

1847

   приватна організація (установа, заклад)

19

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

48

 асоціація

63

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

13

 інші об’єднання юридичних осіб

31

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

24

 споживче товариство

100

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

483

 громадська організація

1939

 спілка об’єднання громадян

36

 релігійна організація

601

 профспілка, об’єднання профспілки

601

 творча спілка (інша професійна організація)  

7

 благодійна організація

341

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1231

 орган самоорганізації населення

34

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1389

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1342

 представництво

47