Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2019 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
2019

Темпи зростання , у %

грудень 2019 до

2019 до
2018

Довідково
2018 до
2017

листопада
2019

грудня
2018

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за даними державної служби
зайнятості), тис. осіб

10,6

125,7

94,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

80421

99,92

114,33

116,01

121,21

  реальна, %

х

100,12

109,33

107,31

109,7

Заборгованість із виплати
заробітної плати - усього,  млн.грн4

40,1

101,5

129,3

х

318,0

Індекс споживчих цін

х

99,6

103,3

103,35

109,55

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

28017,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

97,5

101,0

103,4

101,1

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

102,8

100,5

Обсяг виробленої будівельної
продукції, тис.грн

1831,5

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

144,3

98,7

Експорт товарів, млн.дол.США1

283,1

х

х

117,3

90,2

Імпорт товарів, млн.дол.США1

356,5

х

х

114,7

160,2

Сальдо (+, -)1

–73,4

х

х

х

х

Вантажооборот6, млн.ткм

1271,1

90,7

79,0

105,9

98,6

Пасажирооборот6, млн.пас.км

1099,8

99,1

97,7

102,9

72,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

23844,8

112,4

105,9

102,9

104,8

1 Дані за січень–листопад.
2  Листопад 2019р. до жовтня 2019р.
3 Листопад 2019р. до листопада 2018р.
4  Станом на 1 грудня.
5  Грудень до грудня попереднього року.
6 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбувалася реорганізація. Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.