Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень- листопад 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
листопад
2019

Темпи зростання , у %

листопад 2019 до

Січень-
листопад
2019 до
січня-
листопада
2018

Довідково
Січень-
листопад 2018
до січня-
листопада
2017

жовтня
2019

листопада
2018

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,4

122,2

89,5

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

80201

99,12

113,83

116,21

121,71

  номінальна, грн

         

  реальна, %

х

98,42

107,33

107,11

110,11

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

39,5

121,1

165,9

х

264,4

Індекс споживчих цін

х

99,7

104,5

103,75

108,85

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

25562,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

97,4

104,4

103,6

100,9

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

102,2

100,5

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

1566,2

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

141,1

107,4

Експорт товарів, млн.дол.США1

261,51

х

х

121,01

90,21

Імпорт товарів, млн.дол.США1

318,21

х

х

123,91

160,51

Сальдо (+, -)1

-56,71

х

х

х

х

Вантажооборот6, млн.ткм

1180,1

90,4

81,3

108,7

97,6

Пасажирооборот6, млн.пас.км

1014,1

94,4

100,1

103,3

72,5

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

21419,1

98,7

105,9

102,6

105,4

1 Дані за січень–жовтень.
2  Жовтень 2019р. до вересня 2019р.
3 Жовтень 2019р. до жовтня 2018р.
Станом на 1 листопада.
Листопад до грудня попереднього року.
6 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбувалася реорганізація. Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.