Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
жовтень
2019р.

Темп зростання, у %

жовтень 2019р. до

Січень-
жовтень
2019р. до
січня-жовтня
2018р.

Довідково:
за січень-
жовтень 2018р.
до січня-
жовтня 2017р.

вересня
2019р.

жовтня
2018р.

Кількість зареєстрованих
безробітних на кінець періоду (за
даними державної служби зайнятості), тис. осіб

6,9

113,9

90,5

х

х

Середньомісячна заробітна плата
одного працівника

         

  номінальна, грн

79911

100,32

115,53

116,51

121,71

  реальна, %

х

100,02

107,73

107,11

110,01

Заборгованість із виплати заробітної
плати - усього,  млн.грн4

32,6

108,8

156,8

х

194,0

Індекс споживчих цін

х

100,7

106,1

104,05

107,45

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млн.грн1

22957,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

84,1

94,8

103,5

101,3

Індекс сільськогосподарської
продукції

х

х

х

103,0

100,6

Обсяг виробленої будівельної
продукції, тис.грн

1335,1

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

144,7

107,7

Капітальні інвестиції1, млн.грн.

5972,8

х

х

144,2

92,9

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (нове будівництво)1, тис.м2

92,2

х

х

143,5

200,6

Експорт товарів, млн.дол.США1

227,7

х

х

121,5

88,6

Імпорт товарів, млн.дол.США1

238,6

х

х

129,5

116,1

Сальдо (+, -)1

–10,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

23,1

х

х

111,6

84,6

Імпорт послуг, млн.дол.США1

8,0

х

х

95,5

149,4

Сальдо (+, -)1

15,1

х

х

х

х

Вантажооборот6, млн.ткм

1079,7

107,0

101,5

112,2

96,0

Пасажирооборот6, млн.пас.км

927,6

95,5

105,8

103,6

72,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

19301,3

97,7

105,8

102,4

105,3

1 Дані за січень–вересень.
2  Вересень 2019р. до серпня 2019р.
3 Вересень 2019р. до вересня 2018р.
4  Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень до грудня попереднього року.
6 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбулася реорганізація.

Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.