Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
травень
2019р.

Темп зростання, у %

травень 2019р. до

Січень-
травень
2019р. до
січня-травня
2018р.

Довідково:
за січень-
травень 2018р.
до січня-травня
2017р.

квітня
2019р.

травня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,1

84,7

96,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

74681

99,42

116,43

117,21

121,21

  реальна, %

х

97,72

107,03

108,01

106,81

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

24,4

118,1

231,4

х

99,9

Індекс споживчих цін

х

100,5

109,4

105,15

105,25

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

10309,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,6

105,3

105,6

101,4

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

92,1

103,3

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

475415

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

154,5

89,9

Експорт товарів, млн.дол.США1

95,4

х

х

119,3

107,1

Імпорт товарів, млн.дол.США1

79,4

х

х

80,1

182,2

Сальдо (+, -)1

16,0

х

х

х

х

Вантажооборот6, млн.ткм

532,0

99,4

100,5

119,3

98,7

Пасажирооборот6, млн.пас.км

455,1

104,1

105,8

99,3

81,5

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

8662,5

103,1

100,8

102,1

104,5

1 Дані за січень–квітень.
2  Квітень 2019р. до березня 2019р.
3 Квітень 2019р. до квітня 2018р.
4  Станом на 1 травня.
5 Травень до грудня попереднього року.
6 Протягом 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбулася реорганізація.
Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів (пасажирів) та вантажообороту (пасажирообороту) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.