Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за
січень 2019р.

Темп зростання, у %

січень 2019р. до

Довідково:
за січень 2018р. до
січня 2017р.

грудня 2018р.

січня 2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

12,0

106,9

98,8

97,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

  номінальна, грн

70581

117,42

120,83

144,54

  реальна, %

х

116,52

109,53

123,34

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн5

29,1

93,7

401,7

75,5

Індекс споживчих цін

х

101,1

109,5

114,5

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

28555,2

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

86,4

105,0

101,6

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

94,1

106,5

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

33824

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

88,9

112,3

Капітальні інвестиції6, млн.грн.

6686,1

х

89,3

150,7

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2

95,11

х

159,83

83,94

Експорт товарів, млн.дол.США1

269,91

х

93,53

118,04

Імпорт товарів, млн.дол.США1

328,41

х

162,33

119,44

Сальдо (+, -)1

–58,51

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

28,81

х

90,93

99,54

Імпорт послуг, млн.дол.США1

10,81

х

114,73

182,04

Сальдо (+, -)1

18,01

х

х

х

Вантажооборот7, млн.ткм

92,0

79,9

142,0

115,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

114,4

93,2

83,7

88,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1724,8

76,4

104,3

110,5

1 Дані за 2018р.
2 Грудень 2018р. до листопада 2018р.
3 2018р. до 2017р.
4 2017р. до 2016р.
5 Станом на 1 січня.
6 Дані за січень-грудень 2018р.
7 Із січня 2019 року в регіональній філії  "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відбулася реорганізація: створено новий виробничий підрозділ " Одеська дирекція з організації взаємодії портів та припортових станцій", до складу якого перейшла частина виробничого підрозділу "Херсонська дирекція залізничних перевезень».
Для коректного порівняння даних 2019 та 2018 років дані щодо обсягу відправлених вантажів та вантажообороту усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування.