Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–жовтень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–жовтень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Жовтень
2019 до
вересня
2019

Жовтень
2019 до
жовтня
2018

Січень–
жовтень
2019 до
січня–
жовтня
2018

Промисловість

B+C+D

84,1

94,8

103,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

88,8

94,8

97,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

80,7

69,4

191,3

    Переробна промисловість

С

89,0

95,5

96,5

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
      виробів

10-12

79,1

99,2

99,2

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

27,1

38,5

103,6

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

108,1

111,3

111,4

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

128,5

134,6

106,9

      виробництво основних фармацевтичних продуктів
      і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,0

99,0

108,6

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

121,0

93,4

97,9

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

106,7

72,3

71,8

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та
  кондиційованого повітря

D

70,8

94,7

120,2

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.