Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–вересень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–вересень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Вересень
2019 до
серпня 2019

Вересень
2019 до
вересня
2018

Січень–вересень
2019 до
січня–вересня
2018

Промисловість

B+C+D

119,2

108,2

104,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

132,3

100,2

97,9

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

113,6

117,1

242,0

    Переробна промисловість

С

132,8

99,9

96,6

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

171,0

106,7

99,2

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

111,7

309,8

111,1

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,3

99,1

111,4

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,7

97,8

103,3

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,9

108,1

110,2

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

99,8

61,9

98,3

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,4

70,5

71,7

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,2

139,7

122,8

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.