Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Серпень
2019 до
липня 2019

Серпень
2019 до
серпня 2018

Січень–серпень
2019 до
січня–серпня
2018

Промисловість

B+C+D

110,7

96,5

104,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

120,1

92,2

97,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

92,8

138,2

296,7

    Переробна промисловість

С

121,0

91,4

96,0

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
      виробів

10-12

173,7

92,4

97,8

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102,3

82,5

101,0

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

98,0

105,1

113,3

      виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,5

115,2

104,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,9

105,6

110,3

      металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

44,1

60,9

103,0

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

114,5

74,6

71,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та  
  кондиційованого повітря

D

95,7

106,1

121,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.