Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2019 до червня 2019

Липень 2019 до липня 2018

Січень–липень
2019 до
січня–липня 2018

Промисловість

B+C+D

90,2

109,5

105,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

85,4

98,9

98,2

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

86,9

230,2

373,8

    Переробна промисловість

С

85,4

97,1

96,7

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв
      і тютюнових виробів

10-12

58,2

98,6

98,5

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
      зі шкіри та інших матеріалів

13-15

82,8

92,6

105,2

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

117,6

120,5

114,8

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

127,6

90,1

102,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,6

112,5

111,1

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,8

110,1

109,5

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

117,8

68,1

71,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

98,8

131,7

123,6

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.