Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Червень
2019 до
травня 2019

Червень
2019 до
червня 2018

Січень–червень
2019 до
січня–червня
2018

Промисловість

B+C+D

95,8

100,2

104,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

89,6

88,0

98,1

    Добувна промисловість і розроблення     кар’єрів

B

105,2

185,1

439,6

    Переробна промисловість

С

89,2

86,5

96,6

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв
      і тютюнових виробів

10-12

86,0

88,4

98,5

      текстильне виробництво, виробництво
      одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
      матеріалів

13-15

106,6

116,5

108,8

      виготовлення виробів з деревини,  
      виробництво паперу та поліграфічна
      діяльність

16-18

87,7

105,2

113,7

      виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і
      хімічної продукції

20

87,2

83,1

105,6

      виробництво основних фармацевтичних
      продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

      виробництво гумових і пластмасових
      виробів, іншої неметалевої мінеральної
      продукції

22, 23

101,4

95,4

110,6

      металургійне виробництво,
      виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

92,5

80,2

109,4

      машинобудування, крім ремонту і
      монтажу машин і устатковання

26-30

95,6

65,8

72,0

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та
  кондиційованого повітря

D

109,7

133,9

122,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.