Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Квітень
2019 до
Березня
2019

Квітень
2019 до
Квітня
2018

Січень–квітень
2019 до
січня–квітня
2018

Промисловість

B+C+D

100,8

108,4

105,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

106,3

103,3

100,5

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

169,3

3821,8

1388,4

    Переробна промисловість

С

105,2

100,6

99,3

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

103,5

99,8

100,7

      текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

167,5

163,0

86,9

      виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,9

122,9

115,7

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

122,9

116,3

122,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,4

119,1

119,1

      металургійне виробництво, виробництво готових       металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,6

180,0

122,4

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

101,7

65,3

75,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

D

89,4

123,2

118,5

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.