Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Лютий
2019р.
до січня
2019р.

Лютий
2019р.
до лютого
2018р.

Січень–
лютий
2019р. до
січня–
лютого
2018р.

Промисловість

B+C+D

104,0

102,2

103,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

105,9

99,3

100,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

    Переробна промисловість

С

105,7

98,9

99,9

      з неї

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,0

105,2

104,8

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

57,0

41,5

75,9

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

117,8

110,8

114,0

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

301,6

104,3

93,0

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

227,4

112,0

107,5

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

109,6

89,6

97,2

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

94,6

79,4

89,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

99,9

109,8

112,5

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.