Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Січень 2019
до грудня 2018

Січень 2019
до січня 2018

Промисловість

B+C+D

86,4

105,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

82,0

101,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

...1

...1

    Переробна промисловість

С

84,8

101,0

      з неї

     

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,3

104,3

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

54,6

143,4

      виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

76,3

118,0

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

37,2

70,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

33,5

98,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,0

107,2

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

103,4

100,8

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,1

115,1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.