Використання палива за жовтень 2019 року

Використання палива

 

За
жовтень
2019р.

Приріст, зниження (–)
за жовтень 2019р. до

вересня
2019р., у %

жовтня
2018р., у %

Вугілля кам΄яне, тис.т

1,0

176,0

0,9

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи
газовий конденсат, тис.т

Газ природний, млн.м3

13,3

32,3

25,0

Бензин моторний, тис.т1

1,1

–6,6

0,5

Газойлі (паливо дизельне), тис.т1

11,2

–20,7

0,2

Мазути топкові важкі, тис.т

0,1

–2,5

–53,1

Пропан і бутан скраплені, тис.т1

0,4

6,0

0,1

1 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Довідково: продано населенню через АЗС  бензину моторного 2,9 тис.т,  газойлів (палива дизельного) –  2,3 тис.т,  пропану і бутану скраплених – 2,9 тис.т.