Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

81346

3971

4,9

44661

54,9

32714

40,2

13683

16,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21424

12551

58,6

8873

41,4

3635

17,0

Промисловість

B+C+D+E

28674

3971

13,9

19245

67,1

5458

19,0

1877

6,5

Будівництво

F

3121

1008

32,3

2113

67,7

947

30,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10244

3894

38,0

6350

62,0

2891

28,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6018

3734

62,0

2284

38,0

715

11,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1209

279

23,1

930

76,9

375

31,0

Інформація та телекомунікації

J

745

745

100

417

56,0

Фінансова та страхова діяльність

K

141

141

100

65

46,1

Операції з нерухомим майном

L

1940

к

к

к

к

1189

61,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1327

231

17,4

1096

82,6

720

54,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1661

429

25,8

1232

74,2

456

27,5

Освіта

P

338

к

к

к

к

111

32,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4027

3027

75,2

1000

24,8

86

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

233

233

100

50

21,5

Надання інших видів послуг

S

244

244

100

149

61,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.