Основні показники ринку праці у 2018 році

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

490,4

496,7

500,8

499,5

працездатного віку

482,0

 487,2

 491,0

490,8

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

62,9

63,7

 64,3

64,1

працездатного віку

75,1

 75,9

 76,5

 76,4

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

432,9

 443,0

 449,5

448,2

працездатного віку

424,5

 433,5

 439,7

 439,5

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

55,5

56,8

 57,7

57,5

працездатного віку

66,1

67,5

 68,5

 68,5

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15-70 років

57,5

53,7

 51,3

51,3

працездатного віку

57,5

 53,7

 51,3

51,3

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15-70 років

11,7

 10,8

 10,2

10,3

працездатного віку

11,9

 11,0

 10,4

 10,5

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

11,7

 7,3

 6,8

 11,2

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

1,8

1,1

 1,1

 1,8

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

1586

 1227

 1258

 558

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

7

 6

 5

 20

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2190

 2038

 2323

 2668

 

у % до відповідного періоду попереднього року

125,0

 122,0

 125,8

128,3

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

158,0

 158,7

 158,8

 158,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

 15,5

 23,5

 30,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

 14,0

 23,8

 32,8

Середньомісячна заробітна плата

         

номінальна

гривень

6289

 6664

 6860

 7058

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

106,6

 108,3

 110,0

 109,5

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".