Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–березень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень–березень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього 1

611571,8

6351764,8

9,6

   сільське, лісове та рибне господарство

–266,0

11274,0

–2,4

   промисловість

402647,6

5769057,7

7,0

   будівництво

–708,0

74569,0

–0,9

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

139309,6

170496,5

81,7

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–29596,9

219678,6

–13,5

   тимчасове розміщування й організація харчування

–827,0

8727,4

–9,5

   інформація та телекомунікації

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

100015,9

71987,0

138,9

   професійна, наукова та технічна діяльність

183,6

7787,3

2,4

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

167,0

4581,0

3,6

   освіта

2

2

2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

556,6

10565,6

5,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.