Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2018 рік

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за 201
8 рік

 

2018р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

11985,2

у тому числі

 

продовольчі товари

2924,6

непродовольчі товари

9060,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

у тому числі

 

продовольчі товари

24,4

непродовольчі товари

75,6

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

58,1

у тому числі

 

продовольчі товари

96,8

непродовольчі товари

45,6