Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за І квартал 2018 року

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за І квартал 2018 року

 

І квартал 2018р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

2264,0

у тому числі

 

продовольчі товари

739,5

непродовольчі товари

1524,5

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

у тому числі

 

продовольчі товари

32,7

непродовольчі товари

67,3

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

60,0

у тому числі

 

продовольчі товари

92,5

непродовольчі товари

44,3