Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

6686132

100,0

інвестиції в матеріальні активи

6632661

99,2

житлові будівлі

417353

6,2

нежитлові будівлі

989277

14,8

інженерні споруди

1976122

29,6

машини, обладнання та інвентар

2397059

35,9

транспортні засоби

555324

8,3

земля

16715

0,2

довгострокові біологічні активи

   

рослинництва та тваринництва

101434

1,5

інші матеріальні активи

179377

2,7

інвестиції в нематеріальні активи

53471

0,8

з них

   

програмне забезпечення та бази

   

даних

14444

0,2

  права на комерційні позначення,

   

  об’єкти промислової власності,

   

  авторські та суміжні права, патенти,

   

  ліцензії, концесії тощо

20555

0,3