Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

3731049

100,0

інвестиції у матеріальні активи

3698968

99,1

житлові будівлі

291799

7,8

нежитлові будівлі

615237

16,5

інженерні споруди

582867

15,6

машини, обладнання та інвентар

1653089

44,3

транспортні засоби

355018

9,5

земля

10253

0,3

довгострокові біологічні активи

   

рослинництва та тваринництва

79771

2,1

інші матеріальні активи

110934

3,0

інвестиції у нематеріальні активи

32081

0,9

з них

   

програмне забезпечення та бази

   

даних

8981

0,2

  права на комерційні позначення,

   

  об’єкти промислової власності,

   

  авторські та суміжні права, патенти,

   

  ліцензії, концесії тощо

14223

0,4