Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

2226558

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2207942

99,2

житлові будівлі

181182

8,1

нежитлові будівлі

288864

13,0

інженерні споруди

368038

16,5

машини, обладнання та інвентар

1026935

46,1

транспортні засоби

232192

10,4

земля

5451

0,3

довгострокові біологічні активи

   

рослинництва та тваринництва

59217

2,7

інші матеріальні активи

46063

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

18616

0,8

з них

   

програмне забезпечення та бази

   

даних

6309

0,3

  права на комерційні позначення,

   

  об’єкти промислової власності,

   

  авторські та суміжні права, патенти,

   

  ліцензії, концесії тощо

6276

0,3