Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

971035

100,0

інвестиції у матеріальні активи

962440

99,1

житлові будівлі

80867

8,3

нежитлові будівлі

92172

9,5

інженерні споруди

201507

20,8

машини, обладнання та інвентар

455884

46,9

транспортні засоби

96440

9,9

земля

4909

0,5

довгострокові біологічні активи

   

рослинництва та тваринництва

14445

1,5

інші матеріальні активи

16216

1,7

інвестиції у нематеріальні активи

8595

0,9

з них

   

програмне забезпечення та бази

   

даних

3024

0,3

  права на комерційні позначення,

   

  об’єкти промислової власності,

   

  авторські та суміжні права, патенти,

   

  ліцензії, концесії тощо

2240

0,2