Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–грудні 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних
інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

     

Усього

6686132

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

294576

4,4

коштів місцевих бюджетів

776099

11,6

власних коштів підприємств та

   

організацій

3968143

59,3

кредитів банків та інших позик

1302045

19,5

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво

   

житла

263668

4,0

інших джерел фінансування

81601

1,2