Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних
інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

     

Усього

3731049

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

63959

1,7

коштів місцевих бюджетів

403486

10,8

власних коштів підприємств та

   

організацій

2795977

75,0

кредитів банків та інших позик

220688

5,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво

   

житла

183314

4,9

інших джерел фінансування

63625

1,7