Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–червень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

     

Усього

2226558

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

21473

1,0

коштів місцевих бюджетів

161334

7,2

власних коштів підприємств та

   

організацій

1740485

78,2

кредитів банків та інших позик

133983

6,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво

   

житла

120580

5,4

інших джерел фінансування

48703

2,2