Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

     

Усього

971035

100,0

у т. ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

4439

0,5

коштів місцевих бюджетів

36923

3,8

власних коштів підприємств та

   

організацій

770809

79,4

кредитів банків та інших позик

59584

6,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво

   

житла

62925

6,5

інших джерел фінансування

36355

3,7