Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

218505,1

100,0

202280,5

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

15757,3

7,2

8189,2

4,0

Промисловість

151279,7

69,2

148007,7

73,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

2

2

переробна промисловість

127568,1

58,4

126812,4

62,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

23656,8

10,8

21140,9

10,5

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5920,6

2,7

5920,8

2,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

4795,4

2,2

5107,5

2,5

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

18957,0

8,7

13382,1

6,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

2799,2

1,3

2752,5

1,4

Інформація та телекомунікації

25,8

0,0

2

2

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

17269,6

7,9

17212,1

8,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

790,3

0,4

774,1

0,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

710,5

0,3

710,3

0,4

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

77,9

0,0

77,9

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).