Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–червні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–червні 2018 року1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.07.2018

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

218438,2

100,0

212810,2

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

15757,3

7,2

8800,0

4,1

Промисловість

151279,7

69,3

151551,4

71,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

2

2

переробна промисловість

127568,1

58,4

128676,5

60,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

23656,8

10,8

22816,2

10,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5920,6

2,7

5960,5

2,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4795,4

2,2

4875,3

2,3

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

18957,0

8,7

19002,4

8,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

2799,2

1,3

2809,0

1,3

Інформація та телекомунікації

25,8

0,0

1

1

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

17269,6

7,9

18145,2

8,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

723,4

0,3

719,7

0,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

710,5

0,3

711,3

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

77,9

0,0

78,5

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).