Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.04.2018

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього

218303,4

100,0

213031,1

100,0

         

Сільське, лісове та рибне господарство

15757,3

7,2

8617,8

4,0

Промисловість

151279,7

69,3

152095,0

71,4

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2

2

2

2

переробна промисловість

127568,1

58,4

129521,2

60,8

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

23656,8

10,8

22515,9

10,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

5920,6

2,7

5954,1

2,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4795,4

2,2

4912,4

2,3

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

18957,0

8,7

19019,0

8,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

2799,2

1,3

2878,7

1,4

Інформація та телекомунікації

25,8

0,0

26,5

0,0

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

17269,6

7,9

17998,6

8,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

588,6

0,3

610,8

0,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

710,5

0,3

711,1

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

77,9

0,0

78,4

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми. 2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).