Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у 2018 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в області за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у 2018 році2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

31.12.2018

     

Кіпр

121646,3

122018,8

Сільське, лісове та рибне господарство

5106,0

5175,8

Промисловість

92133,8

92280,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

92104,3

92242,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,3

9,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

1519,0

1519,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

28,8

29,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

10564,0

10708,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Австрія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Беліз

24037,8

21951,5

Промисловість

23515,7

21425,9

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

     

Велика Британія

17819,6

10024,6

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

 

 

Туреччина

4677,1

5360,6

Сільське, лісове та рибне господарство

595,2

915,1

Промисловість

3400,6

3410,9

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

41,0

402,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

     

США

3013,9

3046,1

Сільське, лісове та рибне господарство

399,9

442,3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1998,7

1999,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

 

 

 

Російська Федерація

2937,0

2871,9

Сільське, лісове та рибне господарство

3

Промисловість

308,5

298,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1,1

1,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

2236,2

2178,7

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

0,4

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

84,8

86,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

 

 

Панама

2457,8

2488,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Канада

3

3

Інформація та телекомунікації

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

 

 

 

Нідерланди

1854,6

2129,6

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

     

Німеччина

7632,1

1996,1

Сільське, лісове та рибне господарство

286,8

276,4

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24,7

25,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон.
2 Дані на 31.12.2018  є попередніми.
3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.