Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в області за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2018 року2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

     

Кіпр

121646,3

121282,1

Сільське, лісове та рибне господарство

5106,0

5069,4

Промисловість

92133,8

91882,9

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

92104,3

91851,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

1519,0

1518,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

28,8

28,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

10564,0

10488,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Австрія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Беліз

24037,8

21507,5

Промисловість

23515,7

3

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

3

3

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

     

Велика Британія

17819,6

10081,2

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Туреччина

4677,1

5202,4

Сільське, лісове та рибне господарство

595,2

782,9

Промисловість

3400,6

3395,3

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

41,0

394,2

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

3

3

     

США

3013,9

3038,3

Сільське, лісове та рибне господарство

399,9

434,2

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

1998,7

1998,2

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

 

 

 

Російська Федерація

2937,0

2886,8

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

308,5

298,8

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

1,1

1,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

2236,2

2193,1

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

0,4

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

84,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

 

 

Канада

2433,7

3

Інформація та телекомунікації

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

3

3

     

Панама

2457,8

2442,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

3

3

Німеччина

7632,1

2015,5

Сільське, лісове та рибне господарство

286,8

278,7

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

24,7

24,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

     

 

 

 

Нідерланди

1854,6

1828,1

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2 Дані на 01.01.2018 є попередніми
3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).