Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності у січні–червні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
в області за видами економічної діяльності у січні–червні 2018 року2

                                                                                                                                                                          (тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.07.2018

     

Кіпр

121646,3

124206,1

Сільське, лісове та рибне господарство

5106,0

5471,9

Промисловість

92133,8

93526,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

92104,3

93492,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,3

3,8

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

1519,0

1519,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

28,8

30,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

10564,0

11321,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

3

3

Австрія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Беліз

24037,8

23198,1

Промисловість

23515,7

3

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

3

74,5

     

Велика Британія

17819,6

10112,2

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Німеччина

7632,1

7589,6

Сільське, лісове та рибне господарство

286,8

282,6

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24,7

26,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

     

Туреччина

4677,1

4972,0

Сільське, лісове та рибне господарство

595,2

836,2

Промисловість

3400,6

3454,5

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

41,0

42,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

     

США

3013,9

3080,5

Сільське, лісове та рибне господарство

399,9

464,0

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1998,7

2003,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

 

 

 

Російська Федерація

2937,0

2922,6

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

308,5

312,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1,1

1,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

2236,2

2205,2

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

0,4

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

91,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Панама

2457,8

2616,1

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

     

Канада

2433,7

…2

Інформація та телекомунікації

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

 

 

 

Нідерланди

1854,6

1902,5

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2 Дані на 01.01.2018 є попередніми
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).