Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року2

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.04.2018

     

Кіпр

121646,3

123869,4

Сільське, лісове та рибне господарство

5106,0

5398,9

Промисловість

92133,8

93423,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

92104,3

93391,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,3

1,9

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

1519,0

1519,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

28,8

30,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

10564,0

11170,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

     

Австрія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

 

 

 

Беліз

24037,8

22912,4

Промисловість

23515,7

22360,4

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Будівництво

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

     

Велика Британія

17819,6

10106,5

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Продовження

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.04.2018

 

 

 

Німеччина

7632,1

7702,8

Сільське, лісове та рибне господарство

286,8

296,7

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24,7

26,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

     

Туреччина

4667,6

4861,7

Сільське, лісове та рибне господарство

595,2

738,7

Промисловість

3400,6

3443,7

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

41,0

42,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

     

США

3013,9

3089,4

Сільське, лісове та рибне господарство

399,9

458,7

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1998,7

2002,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

 

 

 

Російська Федерація

2937,0

3003,7

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

308,5

316,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1,1

1,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

2236,2

2283,0

 

Продовження

 

Обсяги інвестицій на

 

01.01.2018

01.04.2018

 

 

 

Інформація та телекомунікації

3

3

Операції з нерухомим майном

0,4

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

89,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

 

 

Панама

2457,8

2584,6

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

     

Канада

2433,7

3

Інформація та телекомунікації

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

 

 

 

Нідерланди

1854,6

1935,6

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 2 Дані на 01.01.2018 є попередніми 3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).