Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у 2018 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
 в області у 2018 році1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2018

328844,6

282337,6

46507,0

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2018

218505,1

176355,9

42149,2

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

1643,8

831,9

811,9

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–15842,1

–13392,4

–2449,7

Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати, пере класифікація
інвестицій тощо)

–119,6

–441,8

322,2

з них
курсова різниця2

–119,6

–453,2

333,6

Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2018

204187,2

163353,6

40833,6

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та
позиками, зобов’язання за торговими кредитами та
інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

     

на 01.01.2018

110339,5

105981,7

4357,8

на 31.12.2018

112879,9

106930,3

5949,6

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 31.12.2018

317067,1

270283,9

46783,2

1 Дані на 31.12.2018  є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.