Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–березні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області у січні–березні 2018 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2018

328550,0

282145,4

46404,6

 

     

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2018

218303,4

176163,7

42139,7

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

203,1

3,5

199,6

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–10171,5

–7741,6

–2429,9

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

4696,1

2995,7

1700,4

з них курсова різниця2

4696,1

2995,2

1700,9

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.04.2018

213031,1

171421,3

41609,8

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

     

на 01.01.2018

110246,6

105981,7

4264,9

на 01.04.2018

113103,0

107761,1

5341,9

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.04.2018

326134,1

279182,4

46951,7

1Дані на 01.01.2018 є попередніми. 2Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

Довідково: Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 202,9 долара США. Обсяг  прямих  інвестицій1  (акціонерного  капіталу)  з  області  в  економіку  країн  світу  станом  на 01.04.2018 склав 110,2 тис.дол. США.