Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 жовтня 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
на 1 жовтня 2018 року

(од)

 

Міська мережа

Сільська мережа

 

усього

у т.ч.
домашні

усього

у т.ч.
домашні

Кількість абонентів фіксованого телефонного
зв’язку (фіксована телефонна лінія)

93170

66823

17893

15215

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

90746

66806

17892

15214

   з використанням безпроводового доступу

49

17

1

1

   відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2375

Кількість таксофонів загального
користування

132

×

1

×

   з них універсальні

132

×

1

×