Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 липня 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
на 1 липня 2018 року

(од)

 

Міська мережа

Сільська мережа

 

усього

у т.ч. домашні

усього

у т.ч. домашні

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія)

98377

71827

19235

16473

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

95950

71807

19234

16472

   з використанням безпроводового доступу

52

20

1

1

   відомчих АТС, які мають вихід на
телекомунікаційну мережу загального
користування

2375

Кількість таксофонів загального користування

132

×

1

×

   з них універсальні

132

×

1

×