Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 квітня 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку на 1 квітня 2018 року

(од)

 

Міська мережа

Сільська мережа

 

усього

у т.ч. домашні

усього

у т.ч. домашні

Кількість абонентів фіксованого телефонного  зв’язку (фіксована телефонна лінія)

102262

75507

19806

17030

   у тому числі

       

   основних телефонних ліній

99833

75485

19805

17029

   з використанням безпроводового доступу

54

22

1

1

   відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування

2375

Кількість таксофонів загального користування

146

×

1

×

   з них універсальні

146

×

1

×